Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: MEDITERRA FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 801353929

Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154978303000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 9

Περιοχή: ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τ.Κ.: 15233

Τηλ: 2106825272

Email: info@sj-finance.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2020

Κεφάλαιο: 3.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 103644742